COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI PRAHOVA

 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL
Luni, Marti 10.00 - 14.00 Joi, Vineri 10.00 - 14.00
TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE MEMBRU
Colegiul Medicilor Dentisti Prahova va anunta ca eliberarea certificatelor de membru depuse pentru viza anuala se va face in a doua si a patra saptamana din luna,
nu mai devreme de 30 zile calendaristice de la data depunerii documentatiei necesare vizarii certificatului. Detalii pe site.
BREAKING NEWS
DECIZIE nr. 16/2CN din 24 mai 2024 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activitatilor profesionale stomatologice cu caracter temporar sau ocazional pe teritoriul Romaniei
DECIZIE nr. 18/2CN din 24 mai 2024 pentru aprobarea procedurilor de transfer in alt colegiu teritorial, de suspendare a calitatii de membru sau a dreptului de exercitare a profesiei si de constatare a incetarii calitatii de membru
DECIZIE nr. 1/1AGN din 29 martie 2024 privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania
REGULAMENT din 29 martie 2024 de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania
 

 

NOUTATI

Stimati colegi , avand in vedere situatiile din ultima vreme, in care au fost depistate persoane care au profesat in domeniul medical fara a avea aceasta calitate, va reamintim ca, potrivit deciziei CMDR nr.7/2015 , daca profesati pe teritoriul altui Colegiu decat cel in care sunteti inscrisi aveti obligatia sa notificati Colegiul respectiv . Neindeplinirea acestei obligatii reprezinta o abatere disciplinara. De asemenea aceeasi obligatie o au si cabinetele medicale, respectiv societatile care desfasoara activitati medicale conform codului caen 8623. In aceasta situatie abaterea disciplinara este savarsita de medicul titular respectiv administratorul medical al societatii. " Formularele necesare se pot descarca AICI
 

 

DESPRE NOI

Colegiul Medicilor Dentisti din Romania (C.M.D.R.) a luat nastere in mod legal in anul 2004, in temeiul Legii nr.308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
La momentul actual, activitatea organizatiei este reglementata in principal prin Titlul XIII: Exercitarea profesiei de medic dentist. Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor Dentisti din Romania din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata in M.Of. nr. 652/28 aug.2015.
C.M.D.R. este organism profesional, apolitic, fara scop lucrativ, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberala, de practica publica autorizata. CMDR nu se poate substitui organizatiilor patronale sau sindicale si in indeplinirea atributiilor sale nu poate face uz de prerogativele acestora prevazute de lege.
C.M.D.R. are autonomie institutionala in domeniul sau de competenta, normativ si jurisdictional profesional.
C.M.D.R. cuprinde toti medicii dentisti cu drept de practica in Romania, iar atributiile sale nu pot fi exercitate de nicio alta asociatie profesionala.
Colegiul Medicilor Dentisti Prahova este structura teritoriala a C.M.D.R. la nivelul judetului Prahova, are personalitate juridica, patrimoniu si buget proprii, precum si autonomie functionala, organizatorica si financiara in conditiile Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Sediul organizatiei este in resedinta de judet, respectiv in municipiul Ploiesti, str. Marasesti nr. 18, etaj II, jud. Prahova.
 

 

ORGANIZARE

Organele de conducere ale C.M.S.Prahova sunt: adunarea generala, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si biroul consiliului.
Cenzor - extern - expert contabil Filipoiu COSTEL
 

 

ATRIBUTII

Potrivit dispozitiilor art. 512 din Legea 95/2006, republicata, Colegiului Medicilor Dentisti din Romania ii revin urmatoarele atributii:
a) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii, prin asigurarea controlului aplicarii regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic dentist, indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara;
b) apara demnitatea, promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate, apara onoarea, libertatea si independenta profesionala ale medicului dentist in exercitarea profesiei;
c) asigura respectarea de catre medicii dentisti a obligatiilor ce le revin fata de pacient si de sanatatea publica;
d) atesta onorabilitatea si moralitatea profesionala ale membrilor sai;
e) intocmeste, actualizeaza permanent Registrul unic al medicilor dentisti din Romania, administreaza pagina de internet de publicare a acestuia si inainteaza trimestrial Ministerului Sanatatii un raport privind situatia numerica a membrilor sai, precum si a evenimentelor inregistrate in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii exercitarii profesiei de medic dentist;
f) elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare al CMDR si Codul deontologic al medicului dentist, luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora;
g) acorda aviz consultativ ghidurilor si protocoalelor de practica medicala elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii;
h) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu institutii/autoritati publice, organizatii desemnate de Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica medico-dentara, indiferent de forma de proprietate, si le supune spre aprobare Ministerului Sanatatii;
i) ii reprezinta pe membrii sai in relatiile cu asociatii stiintifice, profesionale, patronale si cu sindicatele;
j) stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medico-dentare;
k) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, asigurand cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale;
l) controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor dentisti si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medico-dentar;
m) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii la consultarile privind reglementarile din domeniul medico-dentar sau al asigurarilor sociale de sanatate;
n) actioneaza, alaturi de institutiile sanitare centrale si teritoriale, ca in unitatile medico-dentare publice si private (cabinete, ambulatorii, spitale) sa fie asigurata calitatea actului medico-dentar;
o) organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala si de deontologie medico-dentara si a cazurilor de greseli in activitatea profesionala, in calitate de organ de jurisdictie profesionala;
p) sprijina institutiile si actiunile de asistenta medico-sociala pentru medicii dentisti si familiile lor;
q) promoveaza relatiile pe plan extern cu organizatii si formatiuni similare;
r) in cadrul CMDR functioneaza comisii ce reprezinta specialitatile medicinei dentare prevazute in Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, elaborat de Ministerul Sanatatii;
s) colaboreaza cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, reprezentand in domeniul sau de competenta medicii dentisti cu practica independenta care desfasoara activitati medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate;
t) avizeaza, in domeniul sau de competenta, autorizarea de instalare a cabinetelor medicale dentare publice sau private si se pronunta in acest sens in legatura cu demersurile intreprinse in vederea interzicerii instalarii si functionarii acestora, tinand seama ca exercitarea activitatilor medico-dentare sa se faca in concordanta cu competenta profesionala a medicului dentist, cu dotarea tehnica, precum si cu respectarea normelor de igiena;
u) colaboreaza cu OAMGMAMR in ceea ce priveste activitatea profesionala a tehnicienilor dentari si asistentilor medicali care desfasoara activitate in medicina dentara;
v) organizeaza centre de pregatire lingvistica, necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale UE, ai statelor apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene;
x) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu organizatii de profil profesional-stiintific, patronal, sindical, din domeniul sanitar, si cu organizatii neguvernamentale in toate problemele ce privesc asigurarea sanatatii populatiei;
y) coordoneaza, controleaza si supravegheaza functional, organizatoric si financiar colegiile teritoriale.
(2) in domeniul formarii profesionale, CMDR are urmatoarele atributii:
a) participa in domeniul sau de competenta cu Ministerul Educatiei si Cercetarii stiintifice si Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului anual de locuri de pregatire in unitatile de invatamant superior de medicina dentara;
b) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii, alaturi de alte organizatii, persoane fizice/juridice, la formarea, specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor dentisti;
c) colaboreaza in domeniul sau de competenta cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional, a tematicii de concurs si la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;
d) initiaza si promoveaza, in domeniul sau de competenta, impreuna cu organizatii, autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai;
e) urmareste realizarea orelor de educatie medicala continua necesare reavizarii la 5 ani a calitatii de membru al CMDR;
f) sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari stiintifice in domeniul medicinei dentare;
g) colaboreaza prin compartimentul de calitate a serviciilor de sanatate cu autoritati/institutii publice, persoane fizice/juridice cu atributii desemnate de Ministerul Sanatatii, in vederea stabilirii si cresterii standardelor de practica profesionala, a asigurarii calitatii actului medico-dentar in unitatile sanitare.
in exercitarea atributiilor prevazute de Legea 95/2006, CMDR, prin structurile nationale sau teritoriale, are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai.
 

 

MEMBRII

C.M.D.R. intocmeste, actualizeaza permanent Registrul unic al medicilor dentisti din Romania, administreaza pagina de internet de publicare a acestuia si inainteaza trimestrial Ministerului Sanatatii un raport privind situatia numerica a membrilor sai, precum si a evenimentelor inregistrate in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii exercitarii profesiei de medic dentist.
Daca doriti sa consultati lista membrilor dintr-un colegiu teritorial va rugam sa utilizati modulul de cautare AICI.
RETINETI:
  • Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariata si/sau independenta, se exercita numai de catre medicii dentisti membri ai C.M.D.R. in vederea accesului la una dintre activitatile de medic dentist si exercitiului acesteia, medicii dentisti cetateni ai unui stat membru al UE, ai unui stat apartinand SEE sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare, de la obligativitatea inscrierii in CMDR.
  • in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii pe teritoriul Romaniei, medicii respectivi trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii cu privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medico-dentare pe teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la CMDR.
  • Practicarea profesiei de medic dentist de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.
 

 

PENTRU DOCTORI

 

GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal in acceptiunea Regulamentului Uniunii Europene 679/2016
Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protectia datelor personale – GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil incepand cu data de 25 mai 2018. Acesta:
   Schimba modul in care companiile pot utiliza datele personale pentru cercetari de piata specifice, axate pe consumator;
   Redefineste datele personale stabilind ca acestea sunt constituite din orice informatie care permite indentificarea unui individ;
   Ofera mai multe drepturi persoanelor;
   Reformuleaza modul in care companiile pot solicita si utiliza datele personale in scop comercial.
Regulamentul inlocuieste Directiva 95/46/EC, preluata in Romania prin Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
   Informare prelucrare date caracter personal
   Informare prelucrare date caracter personal pacienti
 

 

FAQ

 

CONTACTATI-NE

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI

DATE CONTACT

Numar Telefon: 0727 565 913 (secretariat) Adresa de mail: cmdprahova@yahoo.com

© 2017. Colegiul Medicilor Prahova. Toate drepturile rezervate.
COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI PRAHOVA